Afnia Dwi Febriani, lahir di Ponorogo pada tanggal 22 Februari 1997. Putri dari Bapak Moh. Sabil dan Ibu Sri Munah merupakan anak terakhir dari dua bersaudara.  Selama ini menempuh pendidikan dasar, menengah di kota ponorogo dan pendidikan tinggi di kota Malang.

Pendidikan yang pernah di tempuh diawali dengan bersekolah ditaman kanak-kanak BA Aisyiah 3 Grogol, kemudian di lanjut pada pendidikan dasar di SDN 1 Grogol kecamatan Sawoo, Kemudian menempuh pendidikan menengah di SMP N 2 Kecamatan Sambit dan SMKN 1 Jenangan di SMKN 1 Jenangan mengampil jurusan Teknik Elektronika Industri. Kemudian melanjutkan sekolah di salah satu Perguruan Tinggi Negeri dikota malang (Universitas Negeri Malang), mengambil program studi S1 Pendidikan Teknik Elektro , Jurusan Teknik Elektro.

Selama kuliah Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa full selama 8 semester dari Dikti, kegiatan selain kuliah sewaktu dimalang saya bekerja di salah satu bimbel sebagai guru parttime  kemudian jika liburan semester genap saya biasa membantu mengajar di TK tempat saya belajar dulu BA Aisyiah 3 Grogol. Kuliah dibindang pendidikan membuat saya sangat terarik pada dunia pendidikan dan anak-anak

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *